TOERNOOIREGLEMENT

Artikel 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB en geleid door scheidsrechters en assistent-scheidsrechters van de KNVB.

Artikel 2. Aan dit toernooi nemen tien clubs deel. Poulewedstrijden en (kruis) finalewedstrijden conform het wedstrijdschema bepalen de uiteindelijke rangschikking.

Artikel 3. De wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. De spelers en begeleiding mogen het kunstgrasveld alleen betreden met daarvoor bestemd schoeisel. Schoenen metalen nopen zijn niet toegestaan op het kunstgrasveld.

Artikel 4. Tijdens de poulefase (dag 1 & ochtend dag 2) wordt er een halve competitie afgewerkt waarbij een gewonnen wedstrijd 3 punten oplevert, een gelijkspel 1 punt en een verloren wedstrijd 0 punten. De klassering na de poulefase (4 wedstrijden) bepaalt de kruiswedstrijden voor dag 2.

Artikel 5. Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 2008 zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen. Uitzondering is RKSV Pancratius zij mogen als amateurclub spelers opstellen die zijn geboren op of na 1 januari 2007.

Artikel 6. Vóór aanvang van het toernooi zal door iedere club een lijst worden ingediend met de namen, voorletters, geboortedata en rugnummers van de deelnemende spelers. Ter controle dient iedere speler in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 7. De wedstrijden duren 2 x 20 minuten. Er is een rustperiode van 5 minuten tijdens de rust en is er sprake van een kantwissel. Maximaal 5 wissels (inclusief doelman) per wedstrijd zijn toegestaan. Er mag worden doorgewisseld.

Artikel 8. Ieder team dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van een wedstrijd klaar te staan, zodat de wedstrijden op de genoemde tijden in het speelschema kunnen starten. De teams zullen gezamenlijk met de scheidsrechters het veld betreden.

Artikel 9. De clubs dienen minimaal één uur voor iedere wedstrijd de kleuren van het clubtenue aan de toernooileiding door te geven. In de situatie waarin beide clubtenues zodanig overeenkomen dat de arbiter bezwaar aantekent geldt dat de eerstgenoemde club het tenue dient te wijzigen. Iedere deelnemende club dient in het bezit te zijn van een, van het eerste clubtenue afwijkend, reservetenue. Er dient met vaste rugnummers te worden gespeeld.

Artikel 10. Indien twee of meer clubs met een gelijk aantal punten eindigen beslist het onderlinge resultaat. Indien dit ook gelijk is beslist het doelsaldo. Dit is het verschil tussen het aantal doelpunten vóór en het aantal doelpunten tegen. Is het doelsaldo gelijk dan geldt het aantal gescoorde doelpunten. Is ook daarna nog geen plaatsing bereikt dan worden er per club drie strafschoppen genomen, om en om, door drie verschillende spelers. Door de begeleiding van de betreffende club worden deze drie spelers in volgorde aangewezen. Indien de eerste drie strafschoppen geen beslissing brengen wordt vervolgd met het nemen van strafschoppen, om en om, door verschillende spelers. De strafschoppenserie wordt voortgezet, totdat, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, de ene partij een doelpunt meer heeft gescoord dan de andere. Alle in aanmerking komende spelers (zij die aan het einde van de wedstrijd op het veld zijn) moeten een strafschop hebben genomen voordat een speler een tweede strafschop mag nemen. Het doel dat gebruikt wordt voor de strafschoppenserie wordt bepaald door de scheidsrechter.

Artikel 11. Bij de (kruis)finalewedstrijden op dag 2 dient elke wedstrijd een winnaar op te leveren, bij een gelijkspel na de regulier speeltijd (2x 20 minuten) wordt de winnaar beslist middels strafschoppen zoals beschreven bij artikel 10.

Artikel 12. Strafzaken van spelers die een rode of gele kaart hebben ontvangen worden behandeld door een onafhankelijke strafcommissie en worden in principe als volgt beoordeeld:

• na ontvangst van twee gele kaarten in één wedstrijd (= rode kaart) volgt één wedstrijd schorsing, volgend op de wedstrijd waarin beide gele kaarten (= rode kaart) zijn ontvangen;
• na directe ontvangst van een rode kaart volgt één wedstrijd schorsing, volgend op de wedstrijd waarin de rode kaart is ontvangen. Ingeval de toernooileiding daartoe aanleiding ziet behoudt zij zich het recht voor om van bovenstaande basisregel af te wijken. Bij ernstige misdragingen kan de toernooileiding in overleg met de scheidsrechterscommissie een speler voor meerdere wedstrijden schorsen of voor het gehele toernooi uitsluiten.

Artikel 13. Officials en spelers die deelnemen aan het toernooi dienen zelf een verzekering af te sluiten tegen diefstal, ziekte en ongevallen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen in voorkomende gevallen.

Artikel 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. De toernooileiding is belast met de uitleg van de bepalingen van het reglement.

Artikel 15. De toernooileiding is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot het toernooi, als ook voor alle opmerkingen, protesten en klachten. De toernooidirectie zal geen klachten accepteren aangaande beslissingen door de arbitrage.